Hurtownia odzieży damskiej

W życiu przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię markowej odzieży może nadejść taki moment, w którym poczuje on chęć ekspansji na rynki zagraniczne. Zanim jednak na dobre wypłyniemy na szerokie wody nowych rynków, dowiedzmy się, w jaki sposób możemy to zrobić.

1. Eksport pośredni

Polega on na tym, że handluje się określonymi towarami zagranicą przy udziale pośrednika krajowego. Ten typ eksportu wiąże się ze stosunkowo niskimi kosztami wejścia na rynki zagraniczne i ogólnie dość małym ryzykiem finansowym. Dlatego, że wszelkie kwestie (np. logistyczne, organizacyjne) i procedury związane z wchodzeniem na rynek leżą po stronie pośrednika. Ma to też swoje minusy. Z uwagi na rozbudowany łańcuch, w którym poszczególnymi ogniwami są pośrednicy – krajowi i zagraniczni, transakcje dla nas stają się mniej rentowne. Ponadto z uwagi na to, że nie uczestniczymy bezpośrednio w handlu z zagranicznymi podmiotami, tak naprawdę nie zdobywamy doświadczenia na nowych rynkach i jesteśmy uzależnieni od pośrednika.

Taki rodzaj eksportu polecany jest dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, których kapitał nie pozwala na większe inwestycje i powiązane z nimi ryzyko finansowe. Jeżeli więc prowadzona przez nas internetowa hurtownia odzieży jest naszym jedynym biznesem i nie jesteśmy przygotowani na ponoszenie wysokich kosztów, eksport pośredni może okazać się dobrym rozwiązaniem.

2. Eksport bezpośredni

Ta forma działalności zakłada sprzedaż towarów za pośrednictwem własnej, specjalnie do tego celu stworzonej komórki eksportowej. Do jej zadań należy dogłębny research i poznawanie rynków zagranicznych, wyszukiwanie potencjalnych kontrahentów, przedstawianie oferty, negocjacje handlowe. Podmiot ten działa głównie z kraju, ale niektóre zadania wymagają wyjazdów zagranicznych. W zależności od tego, jak dużym podmiotem gospodarczym jest nasza hurtownia markowej odzieży i jakimi zasobami, również ludzkimi, dysponuje – komórka eksportowa może składać się z jednej osoby lub wieloosobowego zespołu projektowego.

Oprócz cennego doświadczenia na rynku zagranicznym, sprawowaniu nadzoru nad wszystkimi etapami eksportu oraz ciągłego rozwoju pracowników, eksport bezpośredni ma także swoje wady. Do nich należy m.in. większy stopień ryzyka, wyższe koszty związane z organizacją i logistyką czy problemy z poszukiwaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

3. Joint Venture

Czyli współpraca dwóch lub więcej odrębnych i niezależnych od siebie podmiotów, nawiązana, aby zrealizować konkretny projekt lub cel. Udziałowcy wnoszą zasoby i dzielą się po równo zyskami. W przypadku wspólnego przedsięwzięcia z partnerem zagranicznym, na teren którego zamierzamy eksportować nasze towary, jego udział stanowią: wiedza na temat rynku upodobań klientów czy sieć dystrybucji oraz kontakty. Można więc powiedzieć, że działalność tego typu opiera się na fuzji wiedzy naszej i naszego partnera biznesowego.

Minusem takiego przedsięwzięcia na pewno są wysokie koszty i duże ryzyko, możliwość pojawienia się rozbieżnych celów czy konieczność ujawnienia tajemnic handlowych i technicznych. Takie rozwiązanie jest polecane w przypadku, gdy jako właściciel internetowej hurtowni odzieży dobrze poznaliśmy przedsiębiorstwo, z którym zamierzamy nawiązać współpracę na zasadzie joint venture.

4. Filia zagraniczna

Należy z jednej strony do rozwiązań pochłaniających największe koszty, z drugiej – do generujących największe zyski. Filia jest przeniesieniem działań rodzimego przedsiębiorstwa na zagraniczny rynek. Tak działająca firma ma dużą samodzielność, jeśli chodzi o działania operacyjne, łatwiejszy dostęp do zasobów na miejscu i stosunkowo niskie koszty produkcji, związane np. z tańszą siłą roboczą.

Minusem tej formy eksportu są natomiast problemy mogące pojawiać się na etapie administracyjno-formalnym tworzenia oddziału firmy. Ponadto, do czynników ryzykownych należy zaliczyć niebezpieczeństwo związane z przejęciem czy nacjonalizacją filii w niektórych państwach. Filia zagraniczna to jednak forma, która z uwagi na generowane koszty jest dostępna tylko i wyłącznie dla podmiotów o sporych zasobach finansowych.


System sprzedaży
OnlineSklep stacjonarny

Czy jestes płatnikiem VAT?
TakNieType of Outlet
OnlineStore

Are you VAT registered?
YesNo